Export Formaten

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Starten met Turbo Dambase > Partijen Exporteren >

Export Formaten

Partijlijst | rechts-klik | Uitvoer > Tekstbestand > Formaten

 

Gebruik dit tabblad om het formaat van het tekstbestand te kiezen.

Export-Formats

 

Op de andere tabbladen kan je per formaat een aantal opties instellen. Enkele formaten hebben geen apart tabblad. Het PDN formaat (Portable Draughts Notation) heeft een vaste indeling, zodat uitwisseling met andere programma’s mogelijk is. Het Flits/Truus formaat heeft een vaste indeling, zodat uitwisseling met Flits en Truus en enkele andere programma’s mogelijk is.

 

Kies Ok om het tekstbestand te maken. Het Export naar ... bestand dialoogvenster verschijnt. Het programma vraagt om de naam van het bestand. Er zijn twee mogelijkheden: een nieuwe bestand maken of een bestaand bestand overschrijven.

Een nieuwe bestand maken

Typ de naam van een nieuw bestand in en druk op Enter. Het programma vraagt of je echt een nieuw bestand wilt maken.

Een bestand overschrijven

Typ de naam in van een bestand die reeds bestaat en druk op Enter. Het programma vraagt of het bestand overschreven mag worden.