Boeken Maken

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Geavanceerde Functies >

Boeken Maken

Boek > Importeren

 

Een boek is een database met stellingen. Een boek kan miljoenen stellingen bevatten. Een boek weet van elke stelling in hoeveel partijen deze is voorgekomen, welke zetten er gespeeld zijn en met welk resultaat.

Door het bladeren in een boek kan je snel openingen onder de knie krijgen. Je kan zelf boeken maken, bijvoorbeeld van je aanstaande tegenstander. Daarnaast kan de engine gebruik maken van het openingsboek.

 

We kunnen bijvoorbeeld alle partijen waarin Ton Sijbrands wit heeft in een boek zetten. Wanneer we door dit boek bladeren, weten we dat de witte zetten van Sijbrands afkomstig zijn en de zwarte zetten van zijn tegenstanders (ervan uitgaande dat er geen sprake is van stellingen die zich met verwisselde kleuren kunnen voordoen). Op die manier wordt inzicht verkregen in het witte openingsrepertoire van Sijbrands. Hetzelfde kan met alle partijen waarin Sijbrands zwart heeft om zijn zwarte openingsrepertoire te bestuderen.

 

Wanneer je een boek maakt (Boek > Nieuw) is het boek leeg. Het bevat nul stellingen. Om het boek te vullen moeten we partijen importeren.

 

Kies Boek > Importeren om partijen te importeren.

Geef in het Importeren dialoogvenster aan welke database je wilt importeren.

Gebruik vervolgens het Boek Importeren dialoogvenster om de opties te zetten.

Book-Import

 

Standaard worden alle partijen geselecteerd.

Voer de eerste en/of laatste partij in om deze selectie te wijzigen.

 

Standaard worden alle stellingen geïmporteerd (Zetten = 999).

Om erg grote boeken te vermijden kan je een limiet zetten op het aantal zetten.

 

In het volgende voorbeeld gaan we een boek maken van alle stellingen die zijn voorgekomen in alle partijen.

 

Kies Beeld > Vensters > Boek om het Boekvenster te tonen (indien niet reeds zichtbaar).

Kies Boek > Nieuw om een nieuw boek te maken en noem deze BIG.

Het Boekvenster is leeg en de naam van het boek BIG is linksboven zichtbaar.

Kies Boek > Importeren en kies MEGA2020.

Het Boek Importeren dialoogvenster verschijnt.

Wijzig niet de getallen bij Partijen (want we willen alle partijen importeren).

Wijzig niet het getal 999 rechts van Zetten (want we willen de complete partijen importeren).

Kies Ok om het genereren te starten.

 

Het maken van het boek bestaat steeds uit een cyclus van drie fasen:

1) partijen naspelen

2) stellingen sorteren

3) stelling bewaren.

 

Deze cyclus herhaalt zich steeds totdat het boek klaar is. Tijdens het ‘partijen naspelen’ en ‘stellingen bewaren’ zijn tellers zichtbaar zodat je ziet dat het programma bezig is. De teller tijdens ‘stellingen bewaren’ kan af en toe even stil staan. Tijdens het ‘stellingen sorteren’ is geen teller zichtbaar. Het sorteren kan wat lang duren. Dat hangt af van het aantal te sorteren stellingen. Wacht rustig af.

 

Als alle cycli klaar zijn maakt het programma een inhoudsopgave en vermeldt het aantal stellingen dat is toegevoegd. Het Boekvenster laat meteen zien welke zetten er gespeeld zijn in de stelling die in het Bordvenster staat (mits deze stelling in het boek zit natuurlijk).

 

Minimale systeem vereisten

Mega2020 bevat ongeveer 580 duizend partijen met 46 miljoen unieke stellingen. Een boek met die hoeveelheid stellingen vereist 700 MB. Tijdens het genereren van het boek is tweemaal zoveel ruimte op de harde schijf nodig: 1,4 GB.

 

Belangrijk: Een boek maken kost veel computerbronnen wat betreft de processor, harde schijf en geheugen. We raden aan om eerst alle engines af te sluiten.