Analyseren

<< Klik om Inhoudsopgave te zien >>

Navigatie:  Turbo Dambase 11 > Geavanceerde Functies > Werken met Engines > Partijen Analyseren >

Analyseren

Tijdens het analyseren is het volgende dialoogvenster zichtbaar:

 

Analysing

 

Bedenktijd

De bedenktijd per zet (in seconden) kan op ieder moment gewijzigd worden.

 

Tijdsduur

De geschatte bedenktijd voor de resterende stellingen.

 

Partijen

Toont de huidige partij en het totaal aantal te analyseren partijen.

 

Stellingen

Toont de huidige stelling en het totaal aantal te analyseren stellingen.

 

Pauze

Kies Pauze om het analyseren te pauzeren. Kies de knop nog een keer om het analyseren te hervatten.

 

Annuleren

Kies Annuleren om het analyseren te stoppen.

 

Beter is varianten

Turbo Dambase voegt het engine commentaar toe als varianten. De varianten worden voorafgegaan door de naam van de engine:

Analysis-Example

 

Evaluatie en zoekdiepte

Aan het einde van de door de engine voorgestelde variant wordt de waardering en de diepte aangegeven, bijvoorbeeld (+- 1.84;-0.03/11). Hierbij is het eerste getal de waardering die de engine geeft aan de door hem voorgestelde variant. Het tweede getal is de waardering die de engine geeft aan de in de partij gespeelde zet. Het verschil tussen deze twee waarderingen zal altijd groter of gelijk zijn aan het Waardeverschil (gedeeld door 100) zoals aangegeven in het Analyse Opties dialoogvenster. Het laatste getal geeft de diepte aan waarop de engine de variant heeft berekend.

 

Na afloop van het analyseren keer je terug in het Partijvenster waar je de varianten kan naspelen.